VELOSHOPS.LV

Pamatojoties uz stājošies spēkā 25.maija 2018.gada vispārējo datu aizsardzības regulu Nr. 1016/679,Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR jeb General Data Protection Regulation), (tālāk tekstā - Regula), SIA Veloshops, juridiskā adrese Brīvības iela 117-1C, Rīga, LV-1001, vienotais reģistrācijas numurs 40103616397, ir ieviesusi personas datu apstrādes principus, aprakstot kāpēc, kā un kādi fizisko personu dati tiek vākti un apstrādāti, noformējot pasūtījumu mūsu interneta veikalā www.veloshops.lv

Ar doto privātumu politiku mēs apliecinām savu atbildību par personas sniegto privāto datu aizsardzību un neizpaušanu, stingras konfidencialitātes ievērošanu.

1. Personas dati ko pircējs norāda mūsu mājas lapā ir:

  • Vārds, uzvārds
  • E-pasta adrese
  • Telefona numurs
  • Pasūtījuma piegādes adrese

2. Personas datu apstrādes mērķis:

  • Pasūtījuma noformēšanai un klienta informēšanai
  • Saziņai ar klientu saistībā ar pasūtījumu, tā saturu un piegādi
  • Atgriezeniskai saziņai ar klientu, kontaktu uzturēšanai
  • Rēķina izrakstīšanai par pasūtījumu atbilstoši LR likumdošanai

3. Personas datu apstrādātājs un pārzinis

SIA Veloshops, juridiskā adrese Brīvības iela 117-1C, Rīga, LV-1001, vienotais reģistrācijas numurs 40103616397

4. Personas datu saņēmējs

SIA Veloshops, apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu, atbilstoši Regulai un spēkā esošai Latvijas Republikas likumdošanai. Esot likumīgam pamatam, SIA Veloshops klientu personas datus var nodot valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma atbilstoši Regulai un uz pieprasījuma brīdi spēkā esošai Latvijas Republikas likumdošanai.
Ar preču piegādi saistīto informāciju (vārds, uzvārds, piegādes adrese un telefona numurs) uzņēmumiem, kas sniedz SIA Veloshops preču piegādes pakalpojumus, lai piegādātu pasūtījumu fiziskai personai, ja persona ir norādījusi pasūtījuma piegādes adresi un ir piekritusi datu nodošanai piegādes kompānijai.

5. Klientu tiesības datu apstrādei

Klientam ir tiesības izvēlēties, kādus datus sniegt SIA Veloshops, ka arī jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personu datu apstrādei:

Nosūtot atsaukumu uz e-pastu info@veloshops.lv
Personīgi veikalā Veloshops pēc adreses Brīvības iela 117-1C, Rīga

6. Privātuma politikas izmaiņas

SIA Veloshops var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to izvietošanas SIA Veloshops mājaslapā, www.veloshops.lv

Ja privātuma politikas izmaiņas maina vai neatbilst datu apstrādes mērķiem, spēkā ir iepriekšējā privātuma politika, kamēr nav saņemta pircēja piekrišana atbilstošajām izmaiņām.

Uzticies mums un saņem .

Velosipēdu veikals un serviss. GIANT/LIV velosipēdu oficiālais dīleris. SCOOL bērnu velosipēdu pārstāvis.

Atrodi meklēto mūsu veikalā!